Nokian palveluskoiraharrastajat ry

Talkootuntilista

TALKOOTUNTILISTA

TALKOOTYÖTUNTILISTAN TÄYTTÖOHJEET

Jokainen yhdistyksen hyväksi talkootöitä tehnyt yhdistyksen jäsen VOI HALUTESSAAN täyttää talkootöistään tuntilistaa. Tunteja voi kerätä omantunnon mukaan kaikesta yhdistykseen eteen tehtävistä töistä. Listaan tulee merkitä päivämäärä, ko. tapahtuma, tehty työ ja tuntimäärä. Talkoolainen täyttää tuntilistan itse ja se tulee toimittaa allekirjoitettuna vuoden loppuun tai ilmoitettuun päivämäärään mennessä yhdistyksen sihteerille / hallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksytysti ja määräaikaan mennessä palautetut kaavakkeet osallistuvat arvontaan.

TUNTILISTAAN SAA MERKITÄ

·    yhdistyksen järjestämissä kokeissa ja kisoissa vastaavana toimitsijana tai muissa järjestelytehtävissä toimiminen
·    näyttelyiden ja mätsäreiden järjestelytehtävissä toimiminen
·    kokeiden ja näyttelyiden järjestämiseen kulunut aika (esim. esteiden korjaus, hakupiilojen korjaus, esineruutualueen tarkistaminen, jälkien kreppaus, näyttelykirjeiden postitus ym. ym.)
·    yhdistyksen järjestämissä talkoissa tehdyt työtunnit
·    yhdistyksen nimeämänä toimihenkilönä tehdyt työtunnit, esim. hallitustyöskentely (kokouksissa läsnäolo, kokouksen valmistelu, annettujen tehtävien hoitamiseen kulunut aika), sihteerin tehtävien hoitamiseen kulunut aika jne.
·    yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa nimettynä ohjaajana toimiminen
·    edustustehtävissä hallituksen nimeämänä edustajana toimiminen (kokoukset, juhlat tms.)

TUNTILISTAAN EI HYVÄKSYTÄ

·    oman koiran reenaaminen
·    omaehtoisesti kursseille tai seminaareihin osallistumista
·    yhdistyksen maksamille kursseille ja seminaareihin osallistumista
·    sellaisia tapahtumia tai tilaisuuksia, joista yhdistys maksaa erillisen korvauksen

ARVONNAN SÄÄNNÖT JA PISTEYTYS

Kaikki täytetyn kaavakkeen palauttaneet osallistuvat arvontaan. Arpoja kertyy tehtyjen tuntien mukaan alla esitetysti. Arvonta suoritetaan vuosikokouksen yhteydessä helmikuussa.
Joka 5. arpa voittaa. Arpojen max.määrä / hlö on 3 kpl.

1 – 24 tuntia    1 arpa
25 – 49   ”        2 arpaa
50 – 74   ”        3    ”
75 – 99   ”        4    ”
100 –      ”        5    ”

PALKINNOT

·    yhdistyksen omia 5,00 € arvoisia lahjakortteja

>> Lataa talkootuntilista